page-b
  • Power strip

    Elektrik şeridi

    Bu cihazın güc istifadəsini və aktiv kommutasiyanı avtomatik müəyyənləşdirən bir yuvadır. Ev televizoru, televizor və stereo arasındakı əlaqə nəzarətində, həmçinin müəssisə və müəssisələrdə kompüterlərin və printerlərin bağlantı nəzarətində geniş istifadə edilə bilər. Enerji qənaət və tullantıların azaldılması effektinə nail olmaq üçün.